Các hành vi phối hợp lừa đảo

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

Xuyên tạc

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi muốn người dùng tin tưởng vào quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các quảng cáo luôn được trình bày rõ ràng và trung thực, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để người dùng đưa ra các quyết định sáng suốt. Chúng tôi không cho phép quảng cáo hoặc đích đến đánh lừa người dùng bằng cách không cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp thông tin gây hiểu lầm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều mà bạn cần tránh trong quảng cáo của mình. Tìm hiểu về các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép:

 Lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ):

  • Mạo danh các thương hiệu hoặc doanh nghiệp bằng cách đề cập hoặc sửa đổi nội dung thương hiệu trong quảng cáo, URL, trang đích hoặc tuyên bố sai rằng bạn chính là thương hiệu hoặc doanh nghiệp đó khi tương tác với người dùng
  • Lôi kéo người dùng chi tiền hay cung cấp thông tin thông qua một doanh nghiệp hư cấu thiếu khả năng chuyên môn hoặc năng lực để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo
  • Quảng cáo sai các dịch vụ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng hoặc sự an toàn của người dùng.  Giả vờ cung cấp các dịch vụ quan trọng khiến người dùng trì hoãn việc tìm dịch vụ điều trị hoặc chăm sóc y tế 

 Trang đích của quảng cáo sử dụng các kỹ thuật "lừa đảo" để thu thập thông tin của người dùng

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Các trang web lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân của họ bằng cách bắt chước một pháp nhân đáng tin cậy như một trình duyệt hoặc ngân hàng

Lưu ý: Chúng tôi có thể thực hiện hành động đối với tài khoản của nhà quảng cáo, ví dụ như cảnh báo vi phạm luật, quyết định hoặc phán quyết về phương thức kinh doanh của nhà quảng cáo, hoặc khiếu nại trực tiếp từ doanh nghiệp và các pháp nhân khác về việc mạo danh.

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng của chúng tôi. Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba.  Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Các hành vi phối hợp lừa đảo

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Phối hợp với các trang web hoặc tài khoản khác, và che dấu hoặc trình bày sai danh tính của bạn hay các thông tin quan trọng khác về bản thân bạn, khi nội dung của bạn liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm.

Không được phép Hiển thị nội dung liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm cho người dùng ở một quốc gia khác, nếu bạn trình bày sai hoặc che giấu nguồn gốc quốc gia hoặc các thông tin quan trọng khác về bản thân bạn. 

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng của chúng tôi. Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba.  Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Nội dung trình bày gây hiểu nhầm

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Đưa ra tuyên bố sai lệch, che giấu hoặc lược bỏ thông tin quan trọng về danh tính, đơn vị liên kết hoặc khả năng chuyên môn của bạn

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): ngụ ý rằng họ có quan hệ liên kết với (hoặc được chứng thực bởi) một cá nhân, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà cá nhân, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ đó không hề biết; một nhà tiếp thị liên kết quảng cáo dịch vụ pháp lý mà không tiết lộ rằng họ không cung cấp dịch vụ pháp lý; nhà thầu xây dựng không có giấy phép tuyên bố là nhà cung cấp có giấy phép; không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được tuyên bố trong quảng cáo do thiếu khả năng chuyên môn

Không được phép Cung cấp tên doanh nghiệp không chính xác hoặc tên doanh nghiệp không thể hiện rõ ràng doanh nghiệp được quảng cáo hoặc cho thấy sự khác biệt với các doanh nghiệp tương tự trong quảng cáo hoặc các lượt tương tác của người dùng

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): đưa sai tên doanh nghiệp của bạn trong các cuộc gọi với người dùng

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Hành vi định giá không trung thực

Chúng tôi không cho phép:

 Không công khai thông tin rõ ràng và dễ thấy về phương thức thanh toán hoặc chi phí đầy đủ mà người dùng sẽ phải chịu

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): không tiết lộ giá, chi phí giao hàng và thông tin khác liên quan đến thanh toán; lãi suất; phạt thanh toán muộn hoặc phí đăng ký định kỳ; sử dụng số điện thoại trả tiền trong phần mở rộng về cuộc gọi; tăng giá cao hơn mức thực tế để khai thác người dùng trong các hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc người dùng trong tình trạng bị ép buộc

 Quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ là miễn phí trong khi có thể tính phí

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo ứng dụng là miễn phí trong khi người dùng phải trả tiền để cài đặt ứng dụng

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Quảng cáo có hành vi dụ nhấp

Chúng tôi không cho phép:

 Quảng cáo sử dụng chiến thuật dụ nhấp vào hoặc sử dụng văn bản/hình ảnh giật gân nhằm tăng lưu lượng truy cập

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo tuyên bố tiết lộ bí mật, vụ bê bối hoặc thông tin giật gân khác về sản phẩm/dịch vụ đang được quảng cáo; quảng cáo sử dụng thông điệp dụ nhấp vào (như ''Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm”, “Bạn sẽ không tin điều gì đã xảy ra đâu” hay các cụm từ đồng nghĩa hoặc tương tự) nhằm khuyến khích người dùng nhấp vào Quảng cáo để hiểu toàn bộ ngữ cảnh của quảng cáo; quảng cáo sử dụng hình ảnh về các bộ phận cơ thể được phóng to hoặc đã bị thay đổi rõ ràng, ảnh chụp nhanh hoặc ảnh chụp thực tế về một vụ tai nạn hoặc thảm họa để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ; hoặc quảng cáo sử dụng hình ảnh “trước và sau” để quảng bá những thay đổi đáng kể trên cơ thể con người

 Quảng cáo đề cập đến các sự kiện tiêu cực trong đời (như tử vong, tai nạn, bệnh tật, bắt giữ hoặc phá sản) để gây ra nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi hoặc những cảm xúc quá tiêu cực khác nhằm thúc ép người xem thực hiện hành động ngay lập tức.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo thúc ép người dùng mua, đăng ký hoặc ngừng sử dụng sản phẩm/dịch vụ để tránh thiệt hại; quảng cáo đề cập đến cảm giác đau khổ, đau đớn, sợ hãi hoặc sốc quá mức để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ.
Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Thiết kế quảng cáo gây hiểu nhầm

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Quảng cáo khiến người dùng khó hiểu được rằng họ đang tương tác với quảng cáo

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo giống với cảnh báo/thông báo lỗi của hệ thống hoặc trang web; quảng cáo mô phỏng tin nhắn, hộp thoại, trình đơn hoặc thông báo yêu cầu; quảng cáo được lưu trữ không phân biệt được với các nội dung khác; quảng cáo mô tả các tính năng không hoạt động (như nút đóng, hộp nhập nội dung, tùy chọn dạng trắc nghiệm; nút tải xuống/cài đặt hoặc biểu tượng trong quảng cáo dạng hình ảnh); quảng cáo có nền trong suốt; hình ảnh bị phân nhỏ; hình ảnh lặp lại nhiều lần trong quảng cáo; hình ảnh trông giống như nhiều quảng cáo; mũi tên di chuyển và nhấp chuột; quảng cáo sử dụng kỹ thuật gian lận để che giấu bản chất

Lưu ý: Quảng cáo dạng ảnh động và Quảng cáo thư viện ảnh có thể bắt chước tính năng hoặc biểu tượng động, miễn là chức năng đó vẫn hoạt động hoặc mục đích của các tính năng này vẫn được thể hiện trên trang đích.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Nội dung nghe nhìn bị bóp méo

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Sửa đổi nội dung nghe nhìn để đánh lừa, lừa dối hoặc gây hiểu nhầm cho người khác

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Giả mạo là nội dung nghe nhìn có vẻ liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Tuyên bố không đáng tin cậy

Chúng tôi không cho phép:

 Đưa ra nội dung tuyên bố sai lệch hoặc nội dung tuyên bố dụ dỗ người dùng bằng cách đưa ra một kết quả không chắc sẽ xảy ra (ngay cả khi kết quả này có thể xảy ra) như là kết quả mà người dùng có thể mong đợi

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Mức độ liên quan không rõ ràng

Chúng tôi không cho phép:

 Quảng cáo không liên quan đến trang đích

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo sử dụng tính năng chèn từ khóa mà không dùng từ khóa "mặc định" có liên quan; tiêu đề quảng cáo không liên quan đến nội dung quảng cáo; quảng cáo không chỉ rõ rằng trang đích là trang kết quả tìm kiếm; quảng cáo không mô tả chính xác nội dung mà người dùng sẽ thấy ở trang đích; sử dụng từ khóa quá chung chung hoặc từ khóa không phù hợp

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng chèn từ khóa, hãy bao gồm văn bản quảng cáo mặc định rõ ràng và dễ hiểu.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Ưu đãi hiện không thể sử dụng

Chúng tôi không cho phép:

 Sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi khuyến mại hứa hẹn trong quảng cáo không có sẵn hoặc không dễ tìm thấy trên trang đích

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo sản phẩm đã hết hàng; quảng cáo ưu đãi không còn hiệu lực; quảng cáo giá không chính xác; lời kêu gọi hành động trong quảng cáo không dễ dàng thực hiện trên trang đích

Ví dụ cụ thể: Quảng cáo nêu "Mua máy tính bảng giá chỉ từ 40 đô la", nhưng khi nhấp vào quảng cáo, người dùng nhận thấy không có máy tính bảng nào có thể mua với giá 40 đô la

Lưu ý: Tránh tạo quảng cáo cho các ưu đãi cụ thể trừ khi bạn có thể cập nhật quảng cáo khi danh mục sản phẩm hoặc ưu đãi của bạn thay đổi. Ví dụ: nếu bạn tạo quảng cáo cho giảm giá khuyến mại một ngày, hãy nhớ cập nhật hoặc xóa quảng cáo vào ngày hôm sau khi ưu đãi không còn hiệu lực. Nếu danh mục sản phẩm hoặc giá trên trang web của bạn thay đổi thường xuyên, hãy cân nhắc thiết lập Quảng cáo tìm kiếm động, một loại quảng cáo tự động hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung trang web của bạn.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay hoặc Add Chát ZALO
VPGD: 176 Định Công (Tầng 03 Toà B1 Sky Central), Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng

DMCA.com Protection Status