Tên miền quốc tế mới

Tên miền đuôi mới

Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) đã cung cấp các tên miền cấp cao nhất dùng chung mới(New generic Top Level Domain - New gTLD) mở rộng từ các đuôi tên miền đã quá quen thuộc như .com .net,... sang các dạng mới như .bike, .clothing, .camera, .ventures, .estate, .photography,...

Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký một tên miền phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình, dễ nhớ, dễ tìm kiếm mà không bị trùng nhãn hiệu, thương hiệu với các tên miền .com có số lượng quá đông đúc như hiện nay. Hãy đón đầu kỷ nguyên Internet, khẳng định giá doanh nghiệp bằng việc đăng ký ngay các tên miền mới tại Cnv.,Jsc

 
 
 
.work
 
.click
Tên miền đuôi mới
 
.link
 
.space
 
.top
 
.futbol
 
.xyz
 
.pictures
 
.rocks
 
.audio
 
.juegos
 
.club
 
.nagoya
 
.tokyo
 
.yokohama
 
.cymru
 
.wales
 
.pink
 
.blue
 
.red
 
.agency
 
.report
 
.supply
 
.supplies
 
.exposed
 
.ninja
Tên miền đuôi mới
 
.photography
Tên miền đuôi mới
 
.technology
Tên miền đuôi mới
 
.photos
Tên miền đuôi mới
 
.equipment
Tên miền đuôi mới
 
.gallery
Tên miền đuôi mới
 
.graphics
Tên miền đuôi mới
 
.lighting
Tên miền đuôi mới
 
.directory
Tên miền đuôi mới
 
.today
Tên miền đuôi mới
 
.tips
Tên miền đuôi mới
 
.company
Tên miền đuôi mới
 
.systems
Tên miền đuôi mới
 
.management
Tên miền đuôi mới
 
.center
Tên miền đuôi mới
 
.support
Tên miền đuôi mới
 
.email
Tên miền đuôi mới
 
.solutions
Tên miền đuôi mới
 
.education
Tên miền đuôi mới
 
.institute
Tên miền đuôi mới
 
.international
 
.schule
 
.gratis
 
.website
 
.city
 
.reisen
 
.desi
 
.hiphop
 
.network
 
.business
 
.rip
 
.football
 
.run
 
.pics
 
.reviews
 
.dance
 
.diet
 
.help
 
.band
 
.video
 
.news
 
.live
 
.cloud
 
.bargains
Tên miền đuôi mới
 
.photo
Tên miền đuôi mới
 
.gift
 
.webcam
 
.trade
 
.vacations
 
.works
Tên miền đuôi mới
 
.guru
Tên miền đuôi mới
 
.land
Tên miền đuôi mới
 
.bike
Tên miền đuôi mới
 
.clothing
Tên miền đuôi mới
 
.plumbing
Tên miền đuôi mới
 
.singles
Tên miền đuôi mới
 
.camera
Tên miền đuôi mới
 
.estate
Tên miền đuôi mới
 
.contractors
Tên miền đuôi mới
 
.construction
Tên miền đuôi mới
 
.kitchen
Tên miền đuôi mới
 
.enterprises
Tên miền đuôi mới
 
.tattoo
Tên miền đuôi mới
 
.shoes
Tên miền đuôi mới
 
.sexy
Tên miền đuôi mới
 
.domains
Tên miền đuôi mới
 
.academy
Tên miền đuôi mới
 
.computer
Tên miền đuôi mới
 
.training
Tên miền đuôi mới
 
.builders
Tên miền đuôi mới
 
.coffee
 
.cash
 
.digital
 
.beer
 
.associates
 
.media
 
.toys
 
.country
 
.cheap
 
.zone
 
.boutique
 
.farm
 
.services
 
.vision
 
.fish
 
.tools
 
.parts
 
.industries
 
.pub
 
.community
 
.cleaning
 
.catering
 
.cards
Tên miền đuôi mới
 
.marketing
Tên miền đuôi mới
 
.guitars
 
.bid
 
.events
 
.productions
 
.democrat
 
.foundation
 
.properties
 
.social
 
.rentals
 
.immobilien
 
.watch
 
.cool
Tên miền đuôi mới
 
.repair
Tên miền đuôi mới
 
.camp
Tên miền đuôi mới
 
.glass
Tên miền đuôi mới
 
.florist
Tên miền đuôi mới
 
.house
Tên miền đuôi mới
 
.solar
 
.exchange
 
.gripe
 
.moda
 
.discount
 
.fitness
 
.church
 
.life
 
.guide
 
.surf
 
.direct
 
.place
 
.deals
 
.kaufen
 
.consulting
 
.town
 
.nyc
 
.fail
 
.limited
 
.care
 
.cooking
 
.fishing
 
.horse
 
.rodeo
 
.vodka
 
.republican
 
.vet
 
.soy
 
.world
 
.how
 
.gifts
 
.sarl
 
.market
 
.engineer
 
.hosting
 
.property
 
.casa
 
.yoga
 
.immo
 
.auction
 
.software
 
.rehab
 
.gives
 
.forsale
 
.money
 
.party
 
.science
 
.flowers
 
.chat
 
.style
 
.school
 
.wedding
 
.fashion
 
.garden
 
.fit
 
.site
 
.plus
 
.sale
 
.army
 
.navy
 
.airforce
 
.express
 
.cafe
 
.team
 
.show
 
.dog
 
.date
 
.faith
 
.review
 
.love
 
.accountant
 
.download
 
.loan
 
.racing
 
.win
 
.lol
Tên miền đuôi mới
 
.buzz
 
.kiwi
 
.christmas
 
.blackfriday
 
.rest
Tên miền đuôi mới
 
.menu
 
.actor
 
.haus
 
.quebec
 
.attorney
 
.lawyer
 
.dentist
 
.irish
 
.ink
 
.wiki
 
.online
 
.mortgage
 
.degree
 
.viajes
Tên miền đuôi mới
 
.limo
 
.codes
 
.partners
Tên miền đuôi mới
 
.holiday
 
.condos
 
.maison
 
.tienda
 
.flights
 
.cruises
 
.villas
 
.expert
Tên miền đuôi mới
 
.holdings
Tên miền đuôi mới
 
.ventures
Tên miền đuôi mới
 
.diamonds
Tên miền đuôi mới
 
.voyage
Tên miền đuôi mới
 
.recipes
Tên miền đuôi mới
 
.careers
 
.dating
 
.capital
 
.engineering
 
.tax
 
.fund
 
.furniture
 
.claims
 
.finance
 
.insure
 
.bayern
 
.lease
 
.university
 
.financial
 
.healthcare
 
.clinic
 
.dental
 
.surgery
 
.restaurant
 
.delivery
 
.pizza
 
.coach
 
.memorial
 
.legal
 
.poker
 
.design
 
.apartments
 
.bingo
 
.tennis
 
.golf
 
.tours
 
.jewelry
 
.theater
 
.taxi
 
.hockey
 
.io
 
.tech
 
.scot
 
.london
 
.vegas
 
.paris
 
.build
 
.bar
 
.global
 
.press
 
.cricket
 
.green
 
.bio
 
.physio
Tên miền đuôi mới
 
.ceo
 
.investments
 
.credit
 
.accountants
 
.host
 
.loans
 
.best
 
.energy
 
.tires
 
.adult
 
.porn
 
.archi
 
.gold
 
.reise
 
.creditcard
 
.casino
 
.sucks
 
Bộ lọc tên miền
Tên miền phổ biến
 
 
Chọn lọc
 
 
 
Bảng giá tên miền
Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Transfer về P.A  
.work
Free
169.500đ
169.500đ 135.600đ Đăng Ký
.click
Free
237.300đ
237.300đ 189.800đ Đăng Ký
.link
Free
271.200đ
271.200đ 217.000đ Đăng Ký
.space
Free
271.200đ
271.200đ 217.000đ Đăng Ký
.top
Sale off
Free
280.000đ
18.000đ
Xem chi tiết
280.000đ 224.000đ Đăng Ký
.futbol
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.xyz
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.pictures
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.rocks
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.audio
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.juegos
Free
293.800đ
293.800đ 235.000đ Đăng Ký
.club
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.nagoya
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.tokyo
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.yokohama
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.cymru
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.wales
Free
406.800đ
406.800đ 325.400đ Đăng Ký
.pink
Free
440.700đ
440.700đ 352.600đ Đăng Ký
.blue
Free
440.700đ
440.700đ 352.600đ Đăng Ký
.red
Free
440.700đ
440.700đ 352.600đ Đăng Ký
.agency
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.report
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.supply
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.supplies
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.exposed
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.ninja
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.photos
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.equipment
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.graphics
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.lighting
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.directory
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.tips
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.company
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.systems
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.management
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.center
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.support
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.email
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.solutions
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.education
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.institute
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.international
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.schule
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.gratis
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.website
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.city
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.reisen
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.desi
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.hiphop
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.network
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.business
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.rip
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.football
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.run
Free
474.600đ
474.600đ 379.700đ Đăng Ký
.pics
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.reviews
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.dance
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.diet
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.help
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.band
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.video
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.news
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.live
Free
576.300đ
576.300đ 461.000đ Đăng Ký
.cloud
Free
610.200đ
610.200đ 488.200đ Đăng Ký
.bargains
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.photo
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.gift
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.webcam
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.trade
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.vacations
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.works
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.guru
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.clothing
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.singles
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.contractors
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.construction
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.kitchen
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.enterprises
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.tattoo
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.shoes
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.sexy
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.domains
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.academy
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.computer
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.training
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.builders
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.coffee
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.cash
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.digital
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.beer
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.associates
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.media
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.toys
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.country
Free
723.200đ
723.200đ 578.600đ Đăng Ký
.cheap
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.zone
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.boutique
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.farm
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.services
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.vision
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fish
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.tools
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.parts
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.industries
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.pub
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.community
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.cleaning
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.catering
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.cards
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.marketing
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.guitars
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.bid
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.events
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.productions
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.democrat
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.foundation
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.properties
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.social
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.rentals
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.immobilien
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.watch
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.cool
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.repair
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.camp
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.glass
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.florist
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.house
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.solar
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.exchange
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.gripe
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.moda
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.discount
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fitness
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.church
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.life
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.guide
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.surf
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.direct
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.place
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.deals
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.kaufen
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.consulting
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.town
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.nyc
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fail
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.limited
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.care
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.cooking
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fishing
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.horse
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.rodeo
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.vodka
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.republican
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.vet
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.soy
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.world
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.how
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.gifts
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.sarl
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.market
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.engineer
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.hosting
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.property
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.casa
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.yoga
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.immo
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.auction
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.software
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.rehab
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.gives
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.forsale
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.money
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.party
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.science
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.flowers
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.chat
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.style
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.school
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.wedding
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fashion
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.garden
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.fit
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.site
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.plus
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.sale
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.army
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.navy
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.airforce
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.express
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.cafe
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.team
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.show
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.dog
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.date
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.faith
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.review
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.love
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.accountant
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.download
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.loan
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.racing
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.win
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.lol
Free
775.200đ
775.200đ 620.200đ Đăng Ký
.buzz
Free
870.100đ
870.100đ 696.100đ Đăng Ký
.kiwi
Free
870.100đ
870.100đ 696.100đ Đăng Ký
.christmas
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.blackfriday
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.rest
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.menu
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.actor
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.haus
Free
944.700đ
944.700đ 755.800đ Đăng Ký
.quebec
Free
983.100đ
983.100đ 786.500đ Đăng Ký
.attorney
Free
983.100đ
983.100đ 786.500đ Đăng Ký
.lawyer
Free
983.100đ
983.100đ 786.500đ Đăng Ký
.dentist
Free
983.100đ
983.100đ 786.500đ Đăng Ký
.irish
Free
983.100đ
983.100đ 786.500đ Đăng Ký
.ink
Free
1.005.700đ
1.005.700đ 804.600đ Đăng Ký
.wiki
Free
1.005.700đ
1.005.700đ 804.600đ Đăng Ký
.online
Free
1.017.000đ
1.017.000đ 813.600đ Đăng Ký
.mortgage
Free
1.152.600đ
1.152.600đ 922.100đ Đăng Ký
.degree
Free
1.152.600đ
1.152.600đ 922.100đ Đăng Ký
.viajes
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.limo
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.codes
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.partners
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.holiday
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.condos
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.maison
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.tienda
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.flights
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.cruises
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.villas
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.expert
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.holdings
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.ventures
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.diamonds
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.voyage
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.recipes
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.careers
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.dating
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.capital
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.engineering
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.tax
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.fund
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.furniture
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.claims
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.finance
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.insure
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.bayern
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.lease
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.university
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.financial
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.healthcare
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.clinic
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.dental
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.surgery
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.restaurant
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.delivery
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.pizza
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.coach
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.memorial
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.legal
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.poker
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.design
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.apartments
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.bingo
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.tennis
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.golf
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.tours
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.jewelry
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.theater
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.taxi
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.hockey
Free
1.197.800đ
1.197.800đ 958.200đ Đăng Ký
.io
Free
1.356.000đ
1.356.000đ 1.084.800đ Đăng Ký
.tech
Free
1.356.000đ
1.356.000đ 1.084.800đ Đăng Ký
.scot
Free
1.514.200đ
1.514.200đ 1.211.400đ Đăng Ký
.london
Free
1.514.200đ
1.514.200đ 1.211.400đ Đăng Ký
.vegas
Free
1.514.200đ
1.514.200đ 1.211.400đ Đăng Ký
.paris
Free
1.695.000đ
1.695.000đ 1.356.000đ Đăng Ký
.build
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.536.800đ Đăng Ký
.bar
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.536.800đ Đăng Ký
.global
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.536.800đ Đăng Ký
.press
Free
1.921.000đ
1.921.000đ 1.536.800đ Đăng Ký
.cricket
Free
1.932.300đ
1.932.300đ 1.545.800đ Đăng Ký
.green
Free
1.932.300đ
1.932.300đ 1.545.800đ Đăng Ký
.bio
Free
1.932.300đ
1.932.300đ 1.545.800đ Đăng Ký
.physio
Free
2.339.100đ
2.339.100đ 1.871.300đ Đăng Ký
.ceo
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.investments
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.credit
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.accountants
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.host
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.loans
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.best
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.energy
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.tires
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.adult
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.porn
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.archi
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.gold
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.reise
Free
2.486.000đ
2.486.000đ 1.988.800đ Đăng Ký
.creditcard
Free
3.774.200đ
3.774.200đ 3.019.400đ Đăng Ký
.casino
Free
3.842.000đ
3.842.000đ 3.073.600đ Đăng Ký
.sucks
Free
8.475.000đ
8.475.000đ 6.780.000đ Đăng Ký
Mua >=20 domain trở lên được giảm 10%
Mua domain >=10 năm trở lên được giảm 5%
 
Mua >=15 domain trở lên được giảm 7%
 
Mua >=10 domain trở lên được giảm 5%
 
 
Giá trên chưa gồm VAT
 
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
 
Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT
 
Quy trình đăng ký tên miền
 
 • 1
  Tìm kiếm tên miền quý khách muốn đăng ký tại ô tìm kiếm trong trang này hoặc các trang tìm kiếm khác trên pavietnam.vn
  Click "Đăng ký" các tên miền có thể đăng ký mà bạn muốn
 • 2
  Sau khi xác nhận giá, thời hạn hợp đồng, quý khách click "Thanh toán". Sau khi chọn hình thức thanh toán, click "Tiếp tục" để hoàn tất
 • 3
  Email thông báo hoàn thành đăng ký sẽ được gửi tới email của quý khách.
  Sau khi nhận được thanh toán từ quý khách, tên miền sẽ được kích hoạt và có thông tin whois sau 1-2 ngày

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay hoặc Add Chát ZALO
VPGD: 176 Định Công (Tầng 03 Toà B1 Sky Central), Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng

DMCA.com Protection Status