Thuê Server Riêng

Hotline tư vấn: 0906.116.486

 
Thuê Server Riêng Thuê Server Riêng
 
Thuê Server Riêng Thuê Server Riêng
 
Thuê Server Riêng Thuê Server Riêng
 
Thuê Server Riêng Thuê Server Riêng

Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn. Nếu như Web Hosting phải sử dụng 1 server chung cho nhiều khách hàng, có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau về tài nguyện server thì giờ đây Dedicated Server là giải pháp tốt nhất.

Được trang bị sẵn server , danh tiếng hàng đầu thế giới, bao gồm toàn bộ chi phí chỗ đặt + đường truyền
RAID 0, 1, 5, 6, 10
Hệ điều hành: Hỗ trợ setup CentOS đối với Linux hoặc Windows Server đối với Windows
Hỗ trợ setup công cụ quản lý Hosting Control Panel.
Cổng trong nước max 100Mbps và quốc tế max 10Mbps.
Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
Chủ động khởi động server trực tuyến thông qua website/sms miễn phí (không phải gọi điện nhờ reboot - chức năng lần đầu tiên có mặt tại VN 14/7/2008)
Chỉ tặng RAMđối với server có thông tin khuyến mãi và đăng ký mới từ 1 năm trở lên áp dụng từ ngày 01-01-2015
 
 
 
 

Server DELL

 
 
Server E5000 Serial
 
Server E5000 Serial
 
Intel E5300, 2.60GHz, 2M Cache
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: 500GB/month

Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.096.015đ x 12 tháng
1.189.900đ x 01 tháng
1.143.788đ x 03 tháng
1.121.030đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.586.030đ x 12 tháng
3.484.000đ x 01 tháng
3.126.030đ x 03 tháng
2.770.121đ x 06 tháng
2.585.992đ x 24 tháng
 
 
 
 
 
Server E7500 Serial
 
Server E7500 Serial
 
Intel E7500, 2.93GHz, 3M Cache
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.434.046đ x 12 tháng
1.828.000đ x 01 tháng
1.707.970đ x 03 tháng
1.535.061đ x 06 tháng
 
 
 
 
 

Server INTEL

 
 
Server E3-1200 v2 Serial
 
Server E3-1200 v2 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.488.546đ x 12 tháng
2.020.500đ x 01 tháng
1.808.394đ x 03 tháng
1.598.637đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.884.046đ x 12 tháng
2.548.000đ x 01 tháng
2.282.970đ x 03 tháng
2.021.061đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
 
RAM: 4GB + Free 4G RAM

HDD: SATA 1TB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
3.571.591đ x 12 tháng
4.819.500đ x 01 tháng
4.322.424đ x 03 tháng
3.827.546đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server X3440
 
Server X3440
 
Intel Xeon X3440 2.53Ghz, 8M Cache, 4 Cores
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.233.636đ x 12 tháng
1.574.600đ x 01 tháng
1.408.485đ x 03 tháng
1.321.727đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E5400 Serial
 
Server E5400 Serial
 
Intel Xeon E5405, 12MB Cache, 2.0GHz, 4 Cores
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 6/4 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
1.294.046đ x 12 tháng
1.558.000đ x 01 tháng
1.469.970đ x 03 tháng
1.382.061đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server Intel E5600 Serial
 
Server Intel E5600 Serial
 
Intel Xeon E5606, 8M Cache, 2.13 GHz, 4 Cores
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 1TB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.147.061đ x 12 tháng
2.584.000đ x 01 tháng
2.438.970đ x 03 tháng
2.294.091đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E3-1200 v5 Serial
 
Server E3-1200 v5 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v5, 3.0GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.109.046đ x 12 tháng
2.848.000đ x 01 tháng
2.552.970đ x 03 tháng
2.261.061đ x 06 tháng
 
 
 
 
 

Server HP

 
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.599.061đ x 12 tháng
3.502.000đ x 01 tháng
3.141.909đ x 03 tháng
2.784.000đ x 06 tháng
2.599.023đ x 24 tháng
 
 
 
 
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
 
RAM: 8GB

HDD: SATA 1TB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
3.661.121đ x 12 tháng
4.940.100đ x 01 tháng
4.431.334đ x 03 tháng
3.924.152đ x 06 tháng
 
 
 
 
 

Server IBM

 
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Server E3-1200 v3 Serial
 
Intel Xeon E3-1220 v3, 3.1GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 4 Threads
 
RAM: 4GB

HDD: SATA 500GB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 8/6 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
2.599.061đ x 12 tháng
3.502.000đ x 01 tháng
3.141.909đ x 03 tháng
2.784.000đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Server E5-2600 v3 Serial
 
Intel Xeon E5-2620 v3, 2.4GHz, 15MB Cache, 6 Cores, 12 Threads
 
RAM: 8GB

HDD: SATA 1TB

IP: 1

Băng thông: Unlimited

Cổng quốc tế (up/down): 10/8 Mbps

Free Online Reboot
Phí khởi tạo: Free
 
3.661.121đ x 12 tháng
4.940.100đ x 01 tháng
4.431.334đ x 03 tháng
3.924.152đ x 06 tháng
 
 
 
 
 
 

 1.  
   
  Dịch vụ bổ sung
   
  +
  Server Manager - High Level
  998.800đ x 12 tháng
  1.198.800đ x 01 tháng
  998.700đ x 03 tháng
  998.800đ x 06 tháng
  998.800đ x 12 tháng
  Server Manager
  210.000đ x 3 tháng
  250.000đ x 01 tháng
  210.000đ x 03 tháng
  210.000đ x 06 tháng
  210.000đ x 12 tháng
  VPS/Dedicated/Colo IP
  100.000đ x 12 tháng
  100.000đ x 01 tháng
  100.000đ x 03 tháng
  100.000đ x 06 tháng
  100.000đ x 12 tháng
  100.000đ x 24 tháng
  Reload OS Dedicated 4h
  500.000đ = OneTime
  Reload OS Dedicated 24h
  200.000đ = OneTime
  1Gbps Local Port
  700.000đ x 3 tháng
  700.000đ x 03 tháng
  700.000đ x 06 tháng
  700.000đ x 12 tháng
  1Mbps Download Quoc Te
  840.100đ x 3 tháng
  840.100đ x 03 tháng
  840.100đ x 06 tháng
  840.100đ x 12 tháng
  1Mbps Upload Quoc Te
  216.000đ x 3 tháng
  216.000đ x 03 tháng
  216.000đ x 06 tháng
  216.000đ x 12 tháng
  2GB RAM ECC/FBDIM
  200.000đ x 3 tháng
  200.000đ x 01 tháng
  200.000đ x 03 tháng
  200.000đ x 06 tháng
  200.000đ x 12 tháng
  1GB RAM ECC/FBDIM
  100.100đ x 3 tháng
  100.100đ x 01 tháng
  100.100đ x 03 tháng
  100.100đ x 06 tháng
  100.100đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5405
  450.000đ x 12 tháng
  500.000đ x 03 tháng
  475.000đ x 06 tháng
  450.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5606
  810.000đ x 12 tháng
  900.000đ x 03 tháng
  855.000đ x 06 tháng
  810.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5620
  900.000đ x 12 tháng
  1.000.000đ x 01 tháng
  1.000.000đ x 03 tháng
  950.000đ x 06 tháng
  900.000đ x 12 tháng
  1 x CPU Intel E5-2620
  1.350.000đ x 12 tháng
  1.500.000đ x 03 tháng
  1.425.000đ x 06 tháng
  1.350.000đ x 12 tháng
  Windows Server 2008|2012 Standard R2-1 Processor (64 bit)
  550.000đ x 1 tháng
  550.000đ x 01 tháng
  550.000đ x 03 tháng
  550.000đ x 06 tháng
  550.000đ x 12 tháng
  550.000đ x 24 tháng
  550.000đ x 36 tháng
  HDD SATA 250G
  243.000đ x 12 tháng
  270.000đ x 01 tháng
  262.000đ x 03 tháng
  254.000đ x 06 tháng
  243.000đ x 12 tháng
  HDD SATA 500GB
  324.000đ x 12 tháng
  360.000đ x 01 tháng
  349.000đ x 03 tháng
  338.000đ x 06 tháng
  324.000đ x 12 tháng
  324.000đ x 24 tháng
  HDD SATA 1TB
  507.000đ x 24 tháng
  576.000đ x 01 tháng
  559.000đ x 03 tháng
  541.000đ x 06 tháng
  518.000đ x 12 tháng
  507.000đ x 24 tháng
  HDD SATA 2TB
  634.800đ x 24 tháng
  721.800đ x 01 tháng
  699.800đ x 03 tháng
  678.800đ x 06 tháng
  649.800đ x 12 tháng
  634.800đ x 24 tháng
  HDD SATA 4TB
  1.319.400đ x 24 tháng
  1.499.400đ x 01 tháng
  1.454.400đ x 03 tháng
  1.409.400đ x 06 tháng
  1.349.400đ x 12 tháng
  1.319.400đ x 24 tháng
  HDD SAS 2TB - 3.5 inch - Seagate
  1.080.000đ x 12 tháng
  1.200.000đ x 01 tháng
  1.164.000đ x 03 tháng
  1.128.000đ x 06 tháng
  1.080.000đ x 12 tháng
   
   
  Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng
   
   

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay hoặc Add Chát ZALO
VPGD: 176 Định Công (Tầng 03 Toà B1 Sky Central), Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng

DMCA.com Protection Status