Lạm dụng mạng quảng cáo

Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi muốn quảng cáo trên Mạng Google hữu ích, đa dạng, phù hợp và an toàn cho người dùng. Chúng tôi không cho phép quảng cáo, nội dung hoặc đích đến tìm cách đánh lừa hoặc né tránh các quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn

Các yêu cầu này áp dụng cho quảng cáo của bạn và bất kỳ phần mềm nào mà trang web hoặc ứng dụng của bạn lưu trữ hoặc liên kết đến, cho dù phần mềm đó có được quảng bá thông qua mạng quảng cáo của Google hay không. Chúng tôi không cho phép:

 Phần mềm độc hại có thể gây hại hoặc lấy được quyền truy cập trái phép vào máy tính, thiết bị hoặc mạng

Ví dụ (danh sách không đầy đủ): Vi-rút máy tính, phần mềm tống tiền, sâu máy tính, mã độc trojan, rootkit, trình theo dõi thao tác bàn phím, chương trình gọi điện, phần mềm gián điệp, phần mềm an ninh giả mạo và những chương trình hoặc ứng dụng độc hại khác

 Quảng cáo hoặc đích đến vi phạm Chính sách về phần mềm không mong muốn của Google

Ví dụ (không đầy đủ): Không cung cấp thông tin rõ ràng về chức năng mà phần mềm cung cấp hoặc hệ quả đầy đủ của việc cài đặt phần mềm; không bao gồm Điều khoản dịch vụ hoặc Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối; cài đặt kèm phần mềm hoặc ứng dụng mà người dùng không biết; thay đổi hệ thống khi chưa có sự đồng ý của người dùng; gây khó khăn cho người dùng khi vô hiệu hóa hoặc gỡ cài đặt phần mềm; không sử dụng đúng cách các API Google được cung cấp công khai khi tương tác với các dịch vụ hoặc sản phẩm của Google

 
Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Lợi thế không công bằng

Chúng tôi không cho phép:

 Sử dụng Mạng Google để có được lợi thế cạnh tranh không công bằng về lưu lượng truy cập so với những người tham gia khác trong phiên đấu giá

Ví dụ (không đầy đủ): Những đơn vị liên kết quảng cáo trên Google Ads không tuân theo quy tắc hiện hành của chương trình liên kết, quảng cáo cùng một nội dung hoặc nội dung tương tự từ nhiều tài khoản đối với các truy vấn giống nhau hoặc tương tự, cố gắng hiển thị nhiều quảng cáo cùng một lúc cho doanh nghiệp, ứng dụng hoặc trang web của bạn

Lưu ý: Từ khóa phải phù hợp với ý định mà đối tượng mục tiêu có thể có khi tìm kiếm. Mỗi trang web hoặc ứng dụng bạn quảng cáo phải mang đến giá trị riêng biệt cho người dùng. Ví dụ: tránh quảng cáo các sản phẩm và giá tương tự trên các đích đến liên quan.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Nội dung quảng cáo mang tính tránh né

Không được phép Sửa đổi các thành phần quảng cáo (văn bản, hình ảnh, video, miền hoặc miền con) nhằm tìm cách tránh né để không bị phát hiện và/hoặc tránh né biện pháp thực thi.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Viết sai chính tả những từ hoặc cụm từ bị cấm sử dụng để quảng cáo không bị từ chối; sửa đổi cụm từ nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo, miền, miền con hoặc biểu trưng để tránh các quy định hạn chế về việc sử dụng nhãn hiệu đó; sử dụng các ký tự UNICODE ẩn trong những quảng cáo không mang lại giá trị nào cho nội dung quảng cáo đối với người dùng, sửa đổi hình ảnh hoặc video để ẩn nội dung vi phạm chính sách.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tránh né hệ thống

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Tham gia vào các hoạt động nhằm tránh né hoặc gây trở ngại cho các hệ thống và quy trình quảng cáo của Google, hoặc cố thực hiện điều đó.

Ví dụ (không đầy đủ):

 • Kỹ thuật che giấu (hiển thị nội dung khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm cả Google) nhằm mục đích hoặc cố gắng gây trở ngại cho các hệ thống xem xét của Google, hoặc che giấu hay cố gắng che giấu việc không tuân thủ chính sách của Google Ads, chẳng hạn như: 
  • Chuyển hướng đến nội dung không tuân thủ
  • Sử dụng DNS động để chuyển đổi trang hoặc nội dung quảng cáo
  • Sửa đổi nội dung trang web hoặc hạn chế quyền truy cập vào quá nhiều trang đích khiến Google khó có thể xem xét thỏa đáng quảng cáo, trang web hoặc tài khoản của bạn

  Lưu ý: Kỹ thuật che giấu không bao gồm hoạt động cá nhân hóa nội dung làm tăng giá trị đích thực cho một số người dùng, chẳng hạn như các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của cùng một nội dung hoặc các phiên bản khác nhau của cùng một nội dung, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng, miễn là nội dung vẫn giống nhau đáng kể, sự khác biệt trong nội dung vẫn tuân thủ chính sách của Google Ads và Google có thể xem xét một phiên bản của nội dung

 • Vi phạm chính sách nhiều lần trên bất kỳ tài khoản nào của bạn, bao gồm cả việc tạo miền hoặc tài khoản mới để đăng quảng cáo tương tự như quảng cáo đã bị từ chối (do vi phạm chính sách này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Google Ads)
 • Tránh né các cơ chế thực thi và phát hiện bằng cách tạo các phiên bản khác nhau của quảng cáo, miền hoặc nội dung đã bị từ chối (do vi phạm chính sách này hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Google Ads) hoặc sử dụng các kỹ thuật trong văn bản, hình ảnh hoặc video để làm rối nội dung khiêu dâm
 • Sau quyết định tạm ngưng trước đó, cố gắng sử dụng lại hệ thống Google Ads bằng cách tạo tài khoản mới để vào lại hệ thống
 • Lạm dụng các tính năng của các sản phẩm Google Ads để hiển thị nội dung không tuân thủ chính sách cho người dùng và/hoặc thu hút thêm lưu lượng truy cập
 • Gửi thông tin sai lệch trong chương trình xác minh

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng của chúng tôi. Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba.  Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Lưu ý: Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp đối với một tài khoản nhà quảng cáo dựa trên các yếu tố như cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo, quyết định hoặc phán quyết về phương thức quảng cáo của nhà quảng cáo hoặc đơn khiếu nại trực tiếp từ người dùng hoặc doanh nghiệp.

Nguyên tắc quản trị trang web

Chúng tôi không cho phép:

 Tham gia vào các hoạt động vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google

Ví dụ (không đầy đủ): Nhồi nhét từ khóa, kỹ thuật che giấu, chuyển hướng lén lút, trang ngõ, trang web mạng xã hội có nội dung không phù hợp

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay hoặc Add Chát ZALO
VPGD: 176 Định Công (Tầng 03 Toà B1 Sky Central), Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng

DMCA.com Protection Status