Xem lịch sử tài khoản của bạn

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Tài khoản AdWords của bạn chứa lịch sử các thay đổi cho thấy những việc bạn đã làm trong quá khứ. Lịch sử thay đổi này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những sự kiện nào có thể đã gây ra thay đổi về hiệu suất chiến dịch của bạn. Khi đó, bạn có thể lọc thay đổi để chỉ thấy những thay đổi mà bạn quan tâm. Ví dụ: bạn có thể lọc theo phạm vi ngày, chiến dịchnhóm quảng cáo hoặc người dùng. Sau đó, nếu nhận thấy các thay đổi bạn đã thực hiện không giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo, bạn có thể phục hồi các thay đổi bạn đã thực hiện trong 30 ngày qua bằng cách sử dụng tính năng "Hoàn tác".

 

Tìm hiểu những hành động được theo dõi trong lịch sử thay đổi của bạn

Dưới đây là các danh mục thay đổi được theo dõi trong lịch sử của bạn:

 • Quảng cáo: Các hành động được thực hiện để tạo, chỉnh sửa, tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa quảng cáo
 • Ngân sách: Các điều chỉnh cho ngân sách của chiến dịch, chứ không phải ngân sách được chia sẻ
 • Giá thầu: Các điều chỉnh cho nhóm quảng cáo và giá thầu từ khóa của bạn
 • Chuyển đổi: Các hành động được thực hiện để tạo, chỉnh sửa hoặc xóa hành động chuyển đổi
 • Mạng: Các thay đổi đối với (các) mạng quảng cáo mà chiến dịch của bạn đang nhắm mục tiêu
 • Từ khóa: Các hành động được thực hiện để thêm, tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa từ khóa; các điều chỉnh chogiá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cấp từ khóa hoặc trang đích
 • Trạng thái: Các hành động được thực hiện để tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo
 • Nhắm mục tiêu: Các điều chỉnh cho nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ

Ngoài các thay đổi được thực hiện trực tiếp trong tài khoản AdWords, lịch sử thay đổi của bạn sẽ hiển thị các thay đổi được thực hiện qua quy tắc tự độngAdWords API và AdWords Editor.

Lịch sử thay đổi của bạn không theo dõi thay đổi mật khẩu (vì lý do bảo mật).

Xem lịch sử thay đổi của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Có hai cách để xem lịch sử thay đổi của bạn:
  • Nhấp vào tab Chiến dịch, sau đó nhìn sang bên phải của nút "Tìm kiếm" và nhấp vào Xem lịch sử thay đổi. (Tùy chọn này không khả dụng trên tất cả các tab.)
  • Nhấp vào tab Công cụ và chọn Lịch sử thay đổi.
 3. Tùy chỉnh cách hiển thị lịch sử thay đổi của bạn:

  Phạm vi ngày: Sử dụng menu thả xuống gần đầu màn hình để xem các thay đổi cho phạm vi ngày cụ thể.

  Phạm vi: Sử dụng danh sách trên thanh điều hướng bên cạnh để xem các thay đổi cho những điều sau:

  • Để xem các thay đổi được thực hiện cho tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào Tất cả lịch sử thay đổi.
  • Để xem các thay đổi cho một chiến dịch cụ thể, hãy nhấp vào tên của chiến dịch.
  • Để xem các thay đổi trên một nhóm quảng cáo cụ thể, trước tiên hãy nhấp vào tên của chiến dịch có nhóm quảng cáo này, sau đó nhấp vào tên của nhóm quảng cáo.

  Chi tiết: Theo mặc định, các mục trong cột Thay đổi được thu gọn--chúng nhiều hơn một bản tóm tắt.

  • Nếu muốn biết chính xác những thay đổi nào đã được thực hiện, bạn có thể mở rộng mục bằng cách nhấp vào Hiển thị chi tiết.
  • Nếu bạn muốn mở rộng tất cả các mục trong lịch sử thay đổi, hãy nhấp vào Hiển thị tất cả chi tiết.
  • Để đơn giản hóa lại chế độ xem, hãy nhấp vào Ẩn chi tiết hoặc Ẩn tất cả chi tiết.

  Bộ lọc: Xem "Lọc lịch sử thay đổi của bạn" bên dưới.

 4. Để tải xuống lịch sử thay đổi của bạn, hãy nhấp vào nút Tải xuống báo cáo Download icon, chọn định dạng tải xuống, sau đó nhấp vào Tải xuống.
 

Lọc lịch sử thay đổi của bạn

Để lọc lịch sử thay đổi của bạn, chỉ cần nhấp vào menu thả xuống Bộ lọc. Bạn có thể chọn một trong các bộ lọc được xác định trước hoặc tạo bộ lọc tùy chỉnh. Khi bộ lọc được áp dụng, bạn sẽ thấy thanh thông báo màu vàng phía trên bảng.

 

Để tạo bộ lọc tùy chỉnh:

 1. Nhấp vào menu thả xuống Bộ lọc, sau đó chọn Tạo bộ lọc. Thanh thông báo màu vàng sẽ xuất hiện và mở rộng để hiển thị các tùy chọn khác.
 2. Sử dụng các menu thả xuống để tạo bộ lọc tùy chỉnh của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn thấy các thay đổi do một người dùng khác thực hiện trên tài khoản của mình thì bạn hãy chọn Người dùng từ menu thả xuống đầu tiên, sau đó chọn tên của người dùng từ menu thả xuống thứ hai.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Để lưu bộ lọc:

 1. Áp dụng bộ lọc được xác định trước hoặc bộ lọc tùy chỉnh cho lịch sử thay đổi của bạn.
 2. Nhấp vào thanh thông báo màu vàng phía trên bảng. Thanh sẽ mở rộng để hiển thị các tùy chọn khác.
 3. Chọn tùy chọn Lưu bộ lọc và nhập tên cho bộ lọc. Sau đó, bạn sử dụng tên này để xác định bộ lọc đã lưu.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Hoàn tác các thay đổi trong lịch sử tài khoản của bạn

Tính năng "Hoàn tác" cho phép bạn phục hồi hầu hết các loại thay đổi, miễn là các thay đổi đó được thực hiện trong 30 ngày qua. Điều này sẽ hoàn nguyên thay đổi về trạng thái trước đó của thay đổi đó.

Thay đổi đủ điều kiện để hoàn tác sẽ có một nút mũi tên bên cạnh mỗi tập hợp tác vụ. Nếu có nhiều thay đổi được liệt kê trong cùng một hàng trên trang "Lịch sử thay đổi", tính năng "Hoàn tác" sẽ hoàn tác tất cả thay đổi này cùng nhau.

 

Nhiều, nhưng không phải tất cả, thay đổi có thể hoàn tác được. Nếu thay đổi không thể hoàn tác được (hoặc thay đổi cũ hơn 30 ngày), bạn sẽ không nhìn thấy nút mũi tên bên cạnh thay đổi đó. Trong trường hợp hiếm hoi, chúng tôi sẽ không thể hoàn tác các thay đổi ngay cả khi bạn đã nhấp vào nút mũi tên (chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu điều đó xảy ra). Điều này có thể là do mục có liên quan đã bị loại bỏ kể từ khi thay đổi được thực hiện hoặc ví dụ như người nào khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn đã hoàn tác thay đổi kể từ lần sau cùng bạn làm mới trang.

Dưới đây là cách hoàn tác các thay đổi trong lịch sử tài khoản của bạn:

 1. Xác định hàng có tập hợp các thay đổi bạn muốn hoàn tác và nhấp vào nút mũi tên ở cuối hàng.
 2. Bạn sẽ thấy xác minh rằng có thể hoàn tác thay đổi. Nếu như vậy, hãy nhấp vào nút Hoàn tác thay đổi để tiếp tục.
 3. Bạn sẽ được đưa trở lại trang "Lịch sử thay đổi". Nếu thay đổi thành công, một hộp màu vàng sẽ xuất hiện xác nhận số lượng thay đổi bạn vừa hoàn tác. Cột "Hoàn tác" trên hàng thay đổi mà bạn vừa hoàn nguyên sẽ hiển thị "Đã hoàn tác".
   
 4. Một hàng mới sẽ xuất hiện trên trang "Lịch sử thay đổi" cho biết các tác vụ hoàn tác bạn vừa thực hiện. Tuy nhiên, các thay đổi có thể mất từ 30 phút đến 3 giờ để xuất hiện trong tài khoản và trên trang "Lịch sử thay đổi" của bạn, vì vậy, hãy tìm hộp màu vàng được mô tả ở bước 3 để xác nhận ngay lập tức.

Thêm các cột lịch sử thay đổi vào bảng thống kê của bạn

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể xem số lượng thay đổi đang diễn ra từ tab Chiến dịch không? Thêm cột vàobảng thống kê là cách dễ dàng để theo dõi loại và số lượng thay đổi đối với các chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn.

Để thêm các cột vào bảng thống kê của bạn:

 1. Nhấp vào Chiến dịch ở đầu màn hình.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Cột.
 3. Chọn Sửa đổi cột.
 4. Trong danh sách "Chọn chỉ số", hãy nhấp vào Lịch sử thay đổi. Danh sách các cột khả dụng sẽ được hiển thị.
 5. Nhấp vào Thêm cho mỗi cột bạn muốn thêm vào bảng.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Dưới đây là một số điều bạn cần biết:

 • Tổng được hiển thị trong cột "Tất cả thay đổi" không phải là tổng của các cột lịch sử thay đổi khác trong bảng. Đó là tổng số các thay đổi bạn đã thực hiện.
 • Ví dụ: giả sử Fatima tạm dừng một quảng cáo. Cả cột "Thay đổi quảng cáo" và cột "Thay đổi trạng thái" sẽ hiển thị một thay đổi, vì việc tạm dừng một quảng cáo vừa là một thay đổi cho quảng cáo vừa là một thay đổi cho trạng thái. Tuy nhiên, cột "Tất cả thay đổi" sẽ chỉ hiển thị một thay đổi, chứ không phải 2. Sở dĩ như vậy là do Fatima chỉ thực hiện một thay đổi.
 • Một số thay đổi, chẳng hạn như thay đổi tên của một nhóm quảng cáo, chỉ được hiển thị trong cột "Tất cả thay đổi". Sở dĩ như vậy là vì chúng không thuộc bất kỳ danh mục thay đổi nào khác. Đây là một lý do khác tại sao bạn không nên xem cột "Tất cả thay đổi" là tổng của các cột lịch sử thay đổi khác.
 • Thay đổi thực hiện ngày hôm qua được hiển thị sau 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (PST) hôm nay. Những thay đổi được thực hiện trước ngày 19 tháng 5 năm 2014 không được hiển thị.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text37551); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VPGD: Tầng 3-4, Số 01 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội (Viet Tower Building - Đầu Phố Thái Hà Chùa Bộc)
 CN 01: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (TNR Tower Building)
 CN 02: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội ( Hồ Gươm Plaza )
 CN 03: 03 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội (SUN Ancora Building)
 CN 04: 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội (FLC Twin Towers Building)
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng