Tạo, lưu và lập lịch báo cáo

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Bạn có thể tìm dữ liệu hiệu suất cụ thể mà bạn quan tâm bằng cách tùy chỉnh bảng thống kê tài khoản AdWords sử dụng cột, phân đoạn và bộ lọc. Khi bảng có giao diện chính xác như bạn muốn, bạn có thể tải xuống làm báo cáo ở nhiều định dạng và lưu bảng. Bạn cũng có thể thiết lập báo cáo chạy trong những khoảng thời gian cụ thể và lập lịch báo cáo được gửi qua email cho bạn hoặc những người khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

 

Có ba cách dễ dàng để xem và phân tích dữ liệu hiệu suất của bạn:

 • Tùy chỉnh bảng thống kê của bạn trong tab Chiến dịch sử dụng cột, phân đoạn và bộ lọc để nhanh chóng nhận được dữ liệu mà bạn cần.
 • Tạo báo cáo một lần hoặc định kỳ từ dữ liệu trong bảng thống kê mà bạn có thể tải xuống, lập lịch và chia sẻ với những người khác.

Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo và tải xuống báo cáo, đồng thời lập lịch để báo cáo được gửi định kỳ qua email.

 

Giới thiệu về Trình chỉnh sửa báo cáo

Có một cách mới để tùy chỉnh dữ liệu hiệu suất của bạn một cách trực quan: Trình chỉnh sửa báo cáo. Trình chỉnh sửa báo cáo là công cụ phân tích cho phép bạn tương tác với dữ liệu của mình thông qua các bảng và biểu đồ đa chiều. Một số lợi ích của Trình chỉnh sửa báo cáo:

 • Giao diện kéo và thả đơn giản cho phép bạn tạo và chỉnh sửa nhanh các bảng và biểu đồ đa chiều, làm giảm nhu cầu tải xuống dữ liệu để phân tích sâu hơn. 
 • Phân tích nhiều phân đoạn cho phép bạn tùy chỉnh dữ liệu của mình chi tiết hơn trong các bảng và biểu đồ.
 • Biểu đồ tùy chỉnh cho phép bạn hình dung nhanh các mẫu và xu hướng trong dữ liệu của mình.
 • Lọc và sắp xếp nâng cao cho phép bạn lọc trên các chỉ số được phân đoạn (ví dụ: số nhấp chuột trên thiết bị di động) và sắp xếp theo nhiều cột.

Tìm hiểu cách khám phá dữ liệu của bạn với Trình chỉnh sửa báo cáo

 

Tùy chỉnh bảng thống kê của bạn để tạo báo cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chuyển đến tab chứa bảng thống kê bạn muốn tải xuống. Đảm bảo rằng bảng chứa phạm vi ngày, các cột, bộ lọc và phân đoạn mà bạn muốn đưa vào báo cáo của mình. Các phân đoạn mà bạn đã áp dụng cho dữ liệu trong bảng sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn dưới dạng cột. Tìm hiểu cách tạo chế độ xem tùy chỉnh dữ liệu của bạn

Tải xuống bảng làm báo cáo

 1. Nhấp vào Nút tải xuống trong thanh công cụ phía trên bảng để mở bảng điều khiển tải xuống.
 2. Sử dụng trình đơn thả xuống "Định dạng" để chọn loại tệp cho báo cáo của bạn.
  Download your experiment data
   
 3. Nhấp vào Tải xuống.

Tải xuống bảng tính mà bạn có thể thay đổi

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác từ menu Chỉnh sửa. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với bảng tính này ngoại tuyến – chẳng hạn như thay đổi giá thầu từ khóa hoặc tên chiến dịch – sau đó tải lên bảng tính trong khu vực Thao tác hàng loạt.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Từ khóaQuảng cáoNhóm quảng cáoChiến dịch hoặc Nhóm sản phẩm (tùy thuộc vào loại chỉnh sửa bạn muốn thực hiện).
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Tải xuống bảng tính….
 5. Chọn định dạng cho bảng tính của bạn và nhấp vào Tải xuống.
HÃY THỬ NGAY BÂY GIỜ
Mẹo: Lưu bảng tính được tải xuống ban đầu của bạn

Khi gửi tải lên hàng loạt, không có cách tự động nào để hủy hoặc đảo ngược các thay đổi của bạn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn lưu bản sao báo cáo được tải xuống ban đầu phòng trường hợp bạn cần xem các cài đặt trước khi bạn thực hiện thay đổi.

Thêm từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để thêm từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác, hãy tạo hàng mới trong bảng tính được tải xuống của bạn.

Tiếp theo, hãy nhập bất kỳ giá trị nào bạn muốn cho mục mới, chẳng hạn như giá thầu, ngân sách hoặc trạng thái. Nếu bạn không chỉ định trạng thái, thì bất kỳ mục mới nào đều sẽ mặc định là được bật.

Loại bỏ từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc nhóm sản phẩm

Để loại bỏ từ khóa, quảng cáo hoặc bất kỳ mục nào khác:

 1. Trong bảng tính được tải xuống của bạn, hãy tìm hàng có chứa mục đó.
 2. Trong cột Trạng thái cho hàng đó, hãy nhập Removed.
 3. Tải lên bảng tính của bạn.

Quy tắc chung cho chỉnh sửa

 • Không sửa đổi hoặc xóa hàng thứ hai, có chứa tên cột.
 • Bạn không cần phải lưu ý hoặc báo hiệu các thay đổi của mình. Khi bạn đã hoàn tất và tải lên bảng tính, chúng tôi sẽ so sánh bảng tính với các tùy chọn hiện tại của bạn để chọn ra bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Bạn cũng sẽ có cơ hội xem trước bất kỳ thay đổi nào trước khi thực hiện chúng.
 • Đừng lo lắng về việc xóa các cột không liên quan hoặc hàng tổng cộng.
 • Hãy chắc chắn lưu bảng tính của bạn bằng một trong các định dạng được chúng tôi hỗ trợ (.xls, .xlsx, .tsv hoặc .csv).
 1. Từ menu Chỉnh sửa, chọn Tải lên bảng tính….
 2. Nhấp vào Chọn tệp….
 3. Trong cửa sổ xuất hiện, chọn bảng tính bạn muốn tải lên.
 4. Nhấp vào Tải lên và xem trước.
 5. Để xem thêm chi tiết về bất kỳ thay đổi được đề xuất hay lỗi nào, hãy nhấp vào Xem trước thay đổi. Nếu không, hãy nhấp vào Áp dụng thay đổi.

Gửi email, lập lịch và lưu báo cáo của bạn

 1. Để gửi báo cáo của bạn qua email cho chính bạn hoặc cho người khác có quyền truy cập vào tài khoản, hãy nhấp vào liên kết Gửi email và lập lịch báo cáo. Chọn người nhận báo cáo và tần suất bạn muốn tạo báo cáo.
  See the Email and schedule report section
   
 2. Chọn "Lưu báo cáo này" để lưu trữ báo cáo trong phần “Báo cáo và tải lên” trong tài khoản của bạn. (Nếu bạn đang gửi báo cáo này đến người khác, hộp sẽ được chọn tự động). Bạn có thể sử dụng tên báo cáo mặc định hoặc tạo tên của riêng bạn.
 3. Nhấp vào Tải xuống.
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào Báo cáo và tải lên ở phía bên trái, bên dưới danh sách chiến dịch.
 4. Tìm báo cáo bạn muốn sửa đổi và nhấp vào cài đặt của báo cáo đó trong cột "Tần suất".
 5. Chọn một tần suất mới từ trình đơn sẽ xuất hiện. Để hủy tải xuống định kỳ, hãy chọn Một lần.
  See the frequency column
   
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào Báo cáo và tải lên ở phía bên trái, bên dưới danh sách chiến dịch.
 4. Để chọn người nhận email mới cho báo cáo của bạn, hãy nhấp vào cài đặt trong cột "Email".
 5. Chọn tùy chọn khác từ trình đơn xuất hiện. Để hủy các email báo cáo, hãy chọn "Không ai". Việc này sẽ đặt lại lựa chọn cột "Tần suất" cho báo cáo của bạn thành "Một lần".
 6. Nhấp vào Lưu.
  See the email column
   

Bạn muốn gửi báo cáo cho người khác chưa có quyền truy cập vào tài khoản? Thêm người dùng vào tài khoản của bạn.

Mẹo

Ngoài việc điều chỉnh tần suất và người nhận báo cáo như được mô tả ở trên, bạn cũng có thể dễ dàng tạo biến thể của báo cáo hiện tại với tùy chọn Tạo báo cáo tương tự và chỉnh sửa tên, định dạng và phạm vi ngày của báo cáo hiện tại. Chỉ cần nhấp vào Báo cáo và tải lên trong bảng điều khiển bên trái của tài khoản AdWords, bên dưới danh sách chiến dịch để tạo những loại thay đổi này.

Khi báo cáo chạy

Báo cáo cho tài khoản cá nhân bắt đầu chạy lúc 1 giờ sáng theo múi giờ đã chỉ định của bạn. Báo cáo cho Trung tâm khách hàng (MCC) bắt đầu chạy lúc 5 giờ sáng theo múi giờ mà bạn chỉ định. Báo cáo cho các tài khoản không có múi giờ được chỉ định sẽ bắt đầu chạy lúc 1 giờ sáng theo giờ PT cho tài khoản cá nhân và lúc 5 giờ sáng theo giờ PT cho tài khoản MCC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text37551); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gọi: 0906 116 486 » Tư Vấn Ngay
Trụ Sở Chính: Số 87 Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VPGD: Tầng 3-4, Số 01 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội (Viet Tower Building - Đầu Phố Thái Hà Chùa Bộc)
 CN 01: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (TNR Tower Building)
 CN 02: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội ( Hồ Gươm Plaza )
 CN 03: 03 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội (SUN Ancora Building)
 CN 04: 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội (FLC Twin Towers Building)
 
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0105127719
Ngày cấp 19 tháng 01 năm 2011
Nơi cấp: Sở kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Trần Đức Thắng